Thông tin cần biết

Các bước xử lý khi mua đất diện tích đất nhỏ hơn diện tích sổ đỏ

Nếu diện tích đất nhỏ hơn diện tích sổ đỏ thì sao? Hướng dẫn giải quyết khi mua đất có diện tích nhỏ hơn sổ đỏ với thủ tục chi tiết.

Diện tích đất nhỏ hơn diện tích sổ đỏ hoặc lớn hơn sổ đỏ khá phổ biến, chủ yếu do đo đạc thủ công hoặc do lấn chiếm.

1. Ảnh hưởng đến diện tích đất không phải là diện tích sổ đỏ

Trong quá trình mua đất và làm thủ tục sang tên, nếu không đo đạc cẩn thận, diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ đỏ sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có cho người sử dụng đất.

Dễ xảy ra tranh chấp khi chuyển nhượng

– Thông thường, khi chuyển nhượng đất nền có 02 phương pháp tính giá bao gồm: Giá tính theo lô hoặc giá tính theo m2. Mặt khác, không phải ai khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng thực hiện đúng quy định về đăng ký biến động đất đai (sang tên sổ đỏ) tại cơ quan Nhà nước nên sẽ không phải đo đạc lại.

– Khi chuyển nhượng xong do không tự đo đạc hoặc do không thỏa thuận được giá bán lô đất nên thường phát sinh tranh chấp nếu diện tích thực tế nhỏ hơn sổ đỏ.

Ảnh hưởng đến diện tích đất không phải là diện tích sổ đỏ

Ảnh hưởng đến diện tích đất không phải là diện tích sổ đỏ

Diện tích thực tế lớn hơn nhưng không được cấp sổ đỏ

Giá trị của lô đất đã có sổ đỏ cao hơn nhiều so với lô đất chưa có sổ đỏ. Nếu diện tích thực tế lớn hơn diện tích trên sổ đỏ mà không được công chứng thì người sử dụng đất sẽ bị mất quyền và lợi ích của mình, nhất là khi chuyển nhượng (bán).

Phải trả thêm tiền khi sử dụng đất

Khi sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tùy theo loại đất. Nếu diện tích thực tế nhỏ hơn trên sổ đỏ nhưng đã nộp thuế thì sẽ tính theo diện tích trên sổ, tức là phải nộp nhiều hơn.

2. Xử lý thế nào khi mua đất có diện tích nhỏ hơn sổ đỏ?

Theo số liệu đo đạc thực tế

Khi phát hiện diện tích trên sổ đỏ khác với thực tế, người sử dụng đất cần thông báo với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu đo đạc lại và giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 thì nguyên tắc xử lý khi diện tích thực tế khác với giấy chứng nhận như sau:

Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và không có tranh chấp với các thửa đất liền kề thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. được xác định theo diện tích đất thực tế. Chủ sở hữu đất cũng không phải nộp thuế đất đối với phần chênh lệch lớn hơn, nếu có.

Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có sự thay đổi so với thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích trên giấy thì chênh lệch nhiều hơn (nếu có). được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật Đất đai năm 2013.

Xử lý thế nào khi mua đất có diện tích nhỏ hơn sổ đỏ?

Xử lý thế nào khi mua đất có diện tích nhỏ hơn sổ đỏ?

Cấp đổi sổ đỏ theo diện tích cập nhật

Căn cứ Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020 / NĐ-CP, trường hợp đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thực tế. phát hiện diện tích nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận, người dân cần yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

Yêu cầu người bán trả lại tiền nếu có trong các điều khoản của hợp đồng

Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng về quyền sử dụng đất:

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất ”.

Như vậy, trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản quy định bên chuyển nhượng cam kết diện tích trong Giấy chứng nhận không nhỏ hơn diện tích thực tế, hoặc nếu diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong Giấy chứng nhận thì bên chuyển nhượng phải trả lại số tiền tương đương. đối với phần diện tích còn thiếu thì bên nhận có quyền yêu cầu bên chuyển trả lại tiền (tương đương với phần diện tích còn thiếu).

3. Thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, khi đo đạc xác định lại diện tích thì cấp, đổi sổ đỏ theo thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin cấp đổi sổ đỏ theo Mẫu số 10 / ĐK;

– Sổ đỏ đã cấp bản chính;

– Xuất trình thêm CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

Các bước cấp, đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế trên sổ đỏ khác nhau

Các bước cấp, đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế trên sổ đỏ khác nhau

Quá trình thực hiện

Bước 1. Gửi đơn đăng ký

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) hoặc Bộ phận Một cửa nơi tổ chức Bộ phận Một cửa liên thông.

Trường hợp chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi có đất nếu có nhu cầu.

Bước 2. Nhận tài liệu

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết

Bước 4. Trả kết quả

Thời hạn giải quyết

– Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thời gian này không tính thời gian nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

Diện tích thực tế khác sổ đỏ, giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng do lỗi của cơ quan Nhà nước thì mới được công nhận. Những người đỏ có hành vi làm thay đổi ranh giới như lấn, chiếm sẽ bị xử lý.

Trên đây là thông tin hướng dẫn cách giải quyết diện tích đất nhỏ hơn diện tích sổ đỏ để các bạn tham khảo. Tìm thêm thông tin về luật đất đai và các hướng dẫn chi tiết khác trên ancu.me.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button