Trang trí nhà

Quy định tiêu chuẩn và phương pháp khảo sát địa chất công trình

Mục đích và quy định của khảo sát địa chất công trình là gì? Quy trình khảo sát địa chất công trình, tính toán đơn giá, phương pháp kỹ thuật.

Khảo sát địa chất công trình là gì?

Khảo sát địa chất công trình là việc đầu tiên mà hầu hết các công trình xây dựng đều tiến hành để nghiên cứu đánh giá địa chất công trình.

Mục đích của khảo sát địa chất công trình là xác định cấu trúc nền đất, nước dưới đất và các tai biến địa chất, hỗ trợ cho việc quy hoạch hoặc xử lý nền,… từ đó biết được vị trí. thi công phù hợp, giúp bộ phận thiết kế lựa chọn phương án thi công nền hợp lý và tiết kiệm, dự đoán được những thách thức có thể gặp phải trong quá trình thi công để có phương án giải quyết.

Ngoài ra, nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình còn có thể xác định được những biến động của môi trường địa chất chịu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống sinh hoạt.

Các công việc chính bao gồm: khoan khảo sát địa chất công trình, đào đất, xuyên tĩnh, động, địa vật lý, nén ngang, nén tĩnh, cắt phiến, …

Những công trình có diện tích trên 200m2 trở lên cao hơn 3 tầng nên khảo sát địa chất để giúp gia chủ và nhà thầu hiểu rõ hơn về kết cấu nền đất, tính toán nền móng và có biện pháp thi công phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu
quy định về khoan khảo sát địa chất công trình Thông tin chi tiết bên dưới:

Quy định về tiêu chuẩn và phương pháp khảo sát địa chất công trình

Quy định về tiêu chuẩn và phương pháp khảo sát địa chất công trình

Quy trình khoan khảo sát địa chất công trình

Quá trình khảo sát địa chất công trình dân dụng cần được thực hiện trước khi thiết kế móng công trình. Quy trình khoan khảo sát địa chất bao gồm các bước sau:

1- Nghiệm thu, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập phương án triển khai khoan;

2- Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan;

3- Xác định vị trí và cao trình miệng lỗ khoan;

4- Làm bệ khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy;

5- Tiến hành khoan thăm dò, thu thập số liệu, mẫu địa chất, tiến hành thí nghiệm trong hố khoan và thực hiện các quan trắc cần thiết trong hố khoan.

6- Chuyển mẫu đến nơi quy định;

7- Kết thúc hố khoan, lấp hố khoan, thu dọn hiện trường, chuyển sang hố khoan mới;

8- Lập hồ sơ và hoàn thiện tài liệu khoan thăm dò của công trình;

9- Tổ chức nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa chất công trình;

10- Bàn giao báo cáo khảo sát địa chất công trình, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Quy định về khoan khảo sát địa chất công trình

1. Đối với nhà ở có diện tích sàn trên 250 m2, từ 3 tầng trở lên phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có năng lực thực hiện khảo sát, trừ trường hợp có số liệu khảo sát đáng tin cậy của cơ quan có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền.

Nếu nhà không khảo sát được thì phải dựa vào số liệu khảo sát lân cận, người thiết kế khi thi công cần theo dõi tình hình địa chất khi mở móng hoặc hạ cọc để có phương án thiết kế móng.

2. Nhiệm vụ khảo sát do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập theo yêu cầu của chủ đầu tư. Nhiệm vụ khảo sát được thiết lập cụ thể để lựa chọn địa điểm hoặc thiết kế xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định về khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây dựng công trình thì được tự lập nhiệm vụ khảo sát.

3. Nội dung nhiệm vụ khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 209/2004 / NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và quy định tại các điểm 2.2.1, 2.3.1 Mục 2 Phần II Thông tư này. Nhiệm vụ khảo sát phải được chủ đầu tư phê duyệt và là cơ sở để lập phương án kỹ thuật khảo sát.

4. Chủ đầu tư phải tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định để thực hiện khảo sát.

5. Phương án kỹ thuật khảo sát do nhà thầu khảo sát lập là một trong những căn cứ để xem xét lựa chọn nhà thầu khảo sát. Nhà thầu khảo sát được lựa chọn có trách nhiệm hoàn thiện phương án kỹ thuật khảo sát trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

Phương án kỹ thuật khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt, phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện. thiên nhiên tại khu vực và địa điểm khảo sát.

Quy định về khoan khảo sát địa chất công trình

Quy định về khoan khảo sát địa chất công trình

6. Trong quá trình khảo sát, nếu phát hiện các yếu tố bất thường, nhà thầu khảo sát được quyền kiến ​​nghị điều chỉnh, bổ sung phương án kỹ thuật khảo sát mà không làm thay đổi nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt. Đề xuất của nhà thầu khảo sát phải được chủ đầu tư chấp thuận.

7. Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu khảo sát phải cử chủ nhiệm khảo sát có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 16/2005 / NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ. ; phải thông báo cho chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

8. Công việc khảo sát phải được giám sát thường xuyên, có hệ thống từ đầu đến cuối và phải do người có chuyên môn phù hợp thực hiện.

9. Kết quả khảo sát phải được lập thành báo cáo. Báo cáo kết quả khảo sát bao gồm thuyết minh và phụ lục; Biểu mẫu và thông số kỹ thuật báo cáo theo tiêu chuẩn hiện hành.

10. Khi tiến hành nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa chất cần:

– Lập biên bản có chữ ký của Bên A và Bên B khi lấy mẫu đi kiểm nghiệm, trong đó ghi rõ quy cách mẫu, ký hiệu mẫu, số lượng mẫu, thời gian lấy mẫu, thành phần lấy mẫu.

– Số lượng mẫu thử nghiệm được lấy phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng quy định. Nếu lấy ít hơn sẽ không đủ căn cứ để đưa ra kết luận về chất lượng linh kiện, còn nhiều quá sẽ gây lãng phí.

– Có biên bản bàn giao mẫu thử nghiệm giữa hai bên và đại diện tổ chức thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trong các phòng thử nghiệm có thiết bị thử nghiệm được công nhận. Hồ sơ kiểm tra phải được lưu giữ theo quy định hiện hành.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình thủy lợi, giao thông và xây dựng dân dụng

Các công trình quốc gia có quy mô lớn hoặc điều kiện địa chất phức tạp tại các khu định cư lớn, các lỗ khoan cách nhau khoảng 20 – 30 mét. Số lượng lỗ khoan khảo sát địa chất công trình không ít hơn 3 lỗ đối với nhà riêng, quá 5 lỗ khoan đối với cụm, cụm.

Với công trình trung bình, khoảng cách này được tính từ 30-50m. Có thể bổ sung ở khoảng cách 25m.

Công thức tính chi phí khảo sát địa chất công trình

Theo Thông tư số 09/2019 / TT-BXD, Công thức tính đơn giá khảo sát địa chất công trình tổng hợp:

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGT) + Cdp

Đặc biệt:

  • Gks: dự toán khảo sát địa chất công trình
  • T: chi phí trực tiếp;
  • GT: chi phí gián tiếp;
  • TL: thu nhập chịu thuế tính trước
  • Cpvks: các khoản chi khác phục vụ công tác khảo sát;
  • Thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT theo quy định đối với công tác khảo sát xây dựng;
  • Cdp: chi phí dự phòng.

Phương pháp khảo sát địa chất công trình

Thăm dò tốt

Nếu trời mưa, không nên đào giếng vì nó làm giảm độ chính xác của mẫu đất. Đào giếng có đường kính 0,65 – 1m hoặc 1,0 x 1,2m. Có ít nhất một tường đứng để lấy mẫu và đo độ cao của các lớp đất.

Dùng dụng cụ lấy mẫu đất, bên trong giếng có một ống kim loại dài 10cm, một đầu có lưỡi dao để khoét vào đất. Sau khi lấy đủ đất, dùng nút gỗ hoặc kim loại để đóng lại.

Trong trường hợp có nước ngầm, mẫu nước cần được lấy và bảo quản trong chai đậy kín. Đối với các mẫu bùn, chúng được bảo quản trong ống thủy tinh. Gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

Các phương pháp khảo sát địa chất công trình hiện nay

Các phương pháp khảo sát địa chất công trình hiện nay

phương pháp xuyên

Quá trình thăm dò được thực hiện theo phương pháp đóng mũi xuống đất (xuyên động hoặc xuyên tĩnh). Quy trình được thực hiện là đóng thanh có mũi nhọn xuống đất. Phương pháp này giúp mang lại độ chính xác cao, nắm bắt được kết cấu của các lớp đất, đo được tỷ trọng và độ ẩm, tuy nhiên giá thành khá cao nên chưa được sử dụng nhiều.

Phương pháp khoan

Dùng máy khoan hoặc máy rung để khoan lỗ thăm dò đường kính 100 – 325mm. Khi đưa mũi khoan vào lòng đất có rãnh xoắn, khi lấy mẫu đất thăm dò lên thấy hình trụ lỗ khoan.

Hy vọng những thông tin trong bài đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm khảo sát địa chất công trình và các phương pháp, quy định khảo sát địa chất công trình hiện hành. Xem thêm thông tin xây dựng nhà ở và dự toán chi tiết trên ancu.me.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button