Thông tin cần biết

San lấp ao xây nhà có phải xin phép không? Làm trái xử phạt sao?

San lấp ao xây nhà có cần xin giấy phép không? Mức xử phạt đối với hành vi san lấp ao hồ trái phép, quy trình xin phép san lấp ao hồ để xây dựng nhà ở.

Lấp ao có phải xin phép không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất cần: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng chiều sâu trong lòng đất. và độ cao trong không khí. , bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan ”.

Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện). .

Lấp ao có phải xin phép không?? Khi lấp ao làm nhà, tức là chuyển từ đất ao sang đất ở, người thực hiện hành vi trên phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

San lấp ao xây nhà có phải xin phép không?  Vi phạm hình phạt?

San lấp ao xây nhà có phải xin phép không? Vi phạm hình phạt?

Hành vi san lấp ao trái phép bị phạt bao nhiêu?

Các loại đất nông nghiệp quy định sẽ không được phép xây dựng nhà ở, công trình. Nếu bạn san lấp ao trái phép, bạn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Dù đã bị xử phạt hành chính nhưng bạn vẫn cố tình tiếp tục xây dựng thì có thể bị cưỡng chế phá dỡ công trình hoặc bị thu hồi đất.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 102/2014 / NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính khi san lấp ao hồ như sau:

Mức phạt hành chính đối với hành vi san lấp ao trái phép là bao nhiêu?

Mức phạt hành chính đối với hành vi san lấp ao trái phép là bao nhiêu?

“2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với diện tích đất ở dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất chuyển mục đích trái pháp luật từ 0,5 ha đến dưới 3 ha;

c) Từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất trái phép từ 03 héc ta trở lên.

….

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này ”.

Theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời hiệu để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Đối với vi phạm hành chính đã chấm dứt thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt vi phạm.

– Đối với vi phạm hành chính đang thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện vi phạm.

Khi hết thời hiệu xử phạt hành chính, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính sẽ không thể ra quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

Thủ tục chuyển từ đất ao sang đất nhà ở

Theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì thủ tục cho phép san lấp ao để làm nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

– Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Sau khi diện tích đất ao vườn của gia đình được chuyển mục đích sử dụng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được UBND tỉnh phê duyệt thì nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. . , Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra tài liệu, xác minh tại hiện trường và thông báo kết quả

Trong thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển từ đất ao sang đất nhà ở

Thủ tục chuyển từ đất ao sang đất nhà ở

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Theo quy định tại Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP, trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư mà không được công nhận là đất ở sang đất ở thì quyền sử dụng đất. tiền thuế sẽ được tính. phải nộp 50% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, nếu không có khả năng nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thì được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có quy định như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; Người được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, Điều 8, Điều 9 của Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở tái định cư có khó khăn. khó khăn về tài chính, nếu có nhu cầu thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. hoặc biên bản giao đất tái định cư hoặc đơn ghi nợ khi nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất. ”

Trên đây là những quy định về việc san lấp ao hồ có phải xin phép không, mức xử phạt nếu làm trái phép và quy trình, thủ tục để các bạn tham khảo. Đừng quên tham khảo thêm nhiều thông tin luật bất động sản trên ancu.me.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button